About Us

Southills Studio inggih menika satunggaling studio ing tlatah Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang saestu ambebudi pakaryan gandheng ceneng kaliyan aksara latin. Kanthi raos manah ingkang bungah, studio menika anggadhahi pangangkah hanyipta aksara ingkang misuwur ing saindhenging bawana.

We are here with great passion and strict discipline in wanting to create high quality fonts that can reach users and brands all over the world.

Send your inquiry via email: studiosouthills@gmail.com

Southills Studio is a type foundry based in Indonesia. We design quality fonts and artworks for any purposes.

Products

Support

Info